De autoverzekering, welke opties bestaan er?

De autoverzekering is sinds jaar en dag één van de populairste verzekeringen op de markt. Dat hoeft ook helemaal niet te verbazen. Voor deze verzekering geldt namelijk dat ze als één van de weinige is terug te vinden op de lijst met wettelijk verplichte verzekeringen in Nederland. Dit betekent dat iedereen die met een auto de openbare weg op wil in Nederland zo’n verzekering dient af te sluiten. Voordat je overgaat tot het aanvragen van jouw autoverzekering is het echter van belang om je even goed te vergewissen van de verschillende mogelijkheden die op de markt zijn terug te vinden. De verschillende opties waar je een keuze uit kan maken stellen we hieronder graag aan je voor.

De verplichte WA-verzekering voor auto’s 

De eerste autoverzekering die er op de markt is terug te vinden is de zogenaamde WA-verzekering. Het gaat hierbij om een verzekering die de schade verzekert die door jouw voertuig aan anderen wordt toegebracht. Voor deze verzekering geldt dat er  verschillende zaken zijn die je er graag over wil weten. In eerste instantie is ze dus specifiek in het leven geroepen om de schade in te dekken die wordt veroorzaakt aan derden. Dit heeft als gevolg dat er op geen enkele manier schade aan jouw eigen auto zal worden verzekert. Dit niet bij stilstand, maar dus ook niet al rijdend. 

Het belangrijkste voordeel van het afsluiten van de WA autoverzekering is terug te vinden in het feit dat ze mensen de mogelijkheid biedt om hun auto op een voordelige manier te verzekeren. Door het afsluiten van deze verzekering voldoe je aan de wettelijke verplichting en dat zonder dat je daarvoor hoge kosten dient te betalen. Toch is het zo dat deze voordelige verzekering lang niet voor iedereen het meest geschikt is. Dat is het gevolg van het feit dat ze natuurlijk de waarde van jouw voertuig op geen enkele manier weet te beschermen. Dat geldt wel voor de meer uitgebreidere opties. 

Wanneer is de WA-verzekering voor jou de beste keuze?

De lage verzekeringspremie die wordt aangerekend voor de WA-verzekering zorgt er in de praktijk voor dat ongelofelijk veel mensen dit als de beste keuze ervaren voor hun auto. Dit gezegd hebbende is het zo dat de WA-verzekering toch niet aan ieders wensen tegemoet kan komen, integendeel. Is het voor jouw voertuig bijvoorbeeld van belang dat er ook bepaalde vormen van eigen schade kunnen worden verzekert? Dan zal je kunnen vaststellen dat het altijd interessanter is om te kiezen voor één van de andere meer uitgebreide autoverzekeringen op de markt. 

De WA+ beperkt cascoverzekering voor auto’s

De tweede type autoverzekering waar je voor kan kiezen is de zogenaamde WA+ beperkt cascoverzekering. Voor dit type verzekering geldt dat ze in de basis uiteraard beschikt over de wettelijk verplichte WA-dekking. Deze dekking wordt echter aangevuld met een aantal extra dekkingen. Denk op dit vlak concreet aan de volgende:

  • Schade veroorzaakt door een brand of explosie; 
  • Schade als gevolg van natuurgeweld;
  • Glasschade met inbegrip van een sterretje die optreedt; 
  • Schade als gevolg van een aanrijding met een wild dier; 
  • Schade als gevolg van inbraak en / of diefstal;

De bovenstaande lijst met dekkingen is toch best behoorlijk te noemen. Het hoeft dan ook eigenlijk niet te verbazen dat heel wat potentiële verzekeringnemers de keuze maken om dit type van verzekering voor hun auto af te sluiten. Let wel, met deze verzekering ben je uiteraard niet verzekert tegen schade die je zelf aanricht. Daarvoor zal je de allrisk moeten afsluiten. Meer over deze verzekering ontdek je uiteraard nog verderop deze pagina.

Wanneer kiezen voor de WA+ beperkt cascoverzekering?

De WA+ beperkt cascoverzekering is een ontzettend populaire verzekering voor auto’s. Dat is het gevolg van het feit dat deze verzekering eigenlijk een beetje de middenweg vormt tussen enerzijds de voordelige, maar zeer beperkte WA-verzekering en anderzijds de dure allrisk verzekering. Wil jij graag bepaalde vormen van eigen schade aan je auto laten dekken, maar zie je het niet zitten om de hoge premie te betalen van de allriskverzekering? Dan zal je kunnen vaststellen dat de keuze voor de WA+ beperkt cascoverzekering voor jou meer dan waarschijnlijk al vrij snel kan zijn gemaakt. 

Deze autoverzekering is dus uitermate geschikt voor iedereen die graag zijn of haar auto toch wat beter wil beschermen dan louter en alleen met de WA-verzekering. Voor het merendeel van de auto’s is dit wellicht de meest aangewezen verzekering. Wil je graag toch kunnen rekenen op een dekking van schade die je zelf hebt veroorzaakt? Dan moet je nog even verder lezen!

De WA+ volledige cascoverzekering voor auto’s

De meest complete autoverzekering op de markt is de zogenaamde WA+ volledige cascoverzekering. Naar deze verzekering wordt in de praktijk uiteraard ook vaak verwezen als zijn de zogenaamde allrisk. Deze naam zegt het eigenlijk al een beetje. Voor deze verzekering geldt dat ze zich kenmerkt door zeer omvangrijke dekkingen. Dit betekent concreet dat je kan rekenen op de dekkingen uit de andere autoverzekeringen, maar dan wel aangevuld met nog één belangrijke extra. 

Buiten de dekkingen uit de gewone WA-verzekering en de WA+ beperkt cascoverzekering is het in de praktijk eveneens zo dat je bij het afsluiten van deze verzekering kan rekenen op een aanwezige dekking voor zelf veroorzaakte schade. Van belang is op dit vlak wel om er rekening mee te houden dat de schade natuurlijk niet opzettelijk mag zijn veroorzaakt. Voor opzettelijk veroorzaakte schade zal deze verzekering uiteraard nooit ook maar enige tussenkomst voorzien. Dat spreekt voor zich.

Wanneer is je auto allrisk verzekeren de beste keuze?

Het afsluiten van de allrisk of de WA+ volledige cascoverzekering zorgt er aldus voor dat je kiest voor de meest complete, maar tevens ook voor de duurste autoverzekering op de markt. In het bijzonder de hoge verzekeringspremie zorgt ervoor dat dit bijvoorbeeld geen goede keuze is op het moment dat je beschikt over een vrij voordelige auto waar je bijvoorbeeld ook niet veel kilometers mee doet. In het bijzonder is deze verzekering dan ook aan te raden voor mensen die hebben geïnvesteerd in de aanschaf van een nieuwe, dure auto. Ook wanneer jij iemand bent die jaarlijks heel wat kilometers aflegt kan het de moeite waard zijn om deze optimale verzekering af te sluiten.